Kjarasamningur tónlistarskólakennara í FÍH við samband sveitafélaga

Samband íslenskra sveitarfélaga og Félag íslenskra hljómlistarmanna gera með sér svofellt samkomulag um breytingar og framlengingu á kjarasamningi aðila

Tónlistarkennarar Heildarsamningur 1.5.2011 – 31.3.2014

Kjarasamningur tónlistarkennara framl. frá 1.8.2015 – 31.3.2019

Hækkun launa 1.4. 2018 og 1.6. 2018 (Gildir til 30.6. 2019)

Kjarasamningur tónlistarkennara 1.1. 2020 – 31.12. 2020 

Tónlistarkennarar aðrar launatöflur frá 1.4.2020

Kjarasamningur tónlistarkennara 1.1.2021 – 31.12. 2021 NÝR

Aðrar launatöflur kennara FÍH-1.1.2021-31.12.2021

___________________________________________________________________________

Hljóðfæragjald vorönn 2020 til greiðslu 1.6. 2020

Hljódfæragjald_haustönn_2020 til greiðslu 1.12. 2020

Annaruppbót tónlistarkennara FÍH til greiðslu 1.6. 2020

Annaruppbót tónlistarkennara FÍH 1.6. 2019

 1. 1. FRAMLENGING GILDANDI KJARASAMNINGA

  Kjarasamningur aðila framlengist frá 1. ágúst 2015 til 31. mars 2019 með þeim breytingum sem í samkomulagi þessu felast og fellur þá úr gildi án frekari fyrirvara.

  Hér fyrir neðan er linkur á breytingar á kjarasamningi aðila sem taka gildi 1.4. 2017 og síðan 1.4.2018

  Kjarasamningur tónlistarkennara 1.4.2017

  Tónlistarkennarar FÍH 1.4. 2018

  Tónlistarkennarar FÍH 1.6. 2018

 2. 2. MÁNAÐARLAUN

  Grein 1.1.1 breytist svo:
  Föst mánaðarlaun tónlistarkennara, sem gegnir fullu starfi, skulu greidd samkvæmt launatöflum í fylgiskjali I-A.
  Launatafla I, gildistími: 1. ágúst 2015 til 29. febrúar 2016
  Launatafla II, gildistími: 1. mars 2016 til 31. maí 2016
  Launatafla III, gildistími: 1. júní 2016 til 31. mars 2017

  Tónlistarkennarar mánðarlaun 1 apríl 2017
  (Launatafla IV, gildistími: 1. júní 2017 til 31. maí 2018 fellur niður)
  (Launatafla V, gildistími: 1. júní 2018 til 31. mars 2019 fellur niður )

 3. 3. GREIN 1.2.2: UM RÁÐNINGARHLUTFALL

  Við grein 1.2.2. um ráðningarhlutfall bætist skýringarkassi og hljóðar greinin þá svo:
  Tónlistarskólakennari, sem ráðinn er til kennslu, sem er að lágmarki 25% af fullri kennslu, sbr. grein 2.1.6.2, taki föst mánaðarlaun.
  Vinnuveitanda er heimilt að víkja frá þessu lágmarki og ráða tónlistarkennara í fast starf óháð starfshlutfalli telji hann það nauðsynlegt.

 4. 4. GREIN 1.3.1: STARFSHEITI

  Starfsheiti Lýsing L.fl.
  Tónlistarkennari I Hefur ekki lokið framhaldsprófi í tónlist 115
  Tónlistarkennari II Hefur lokið framhaldsprófi í tónlist 121
  Tónlistarkennari III Hefur lokið kennaraprófi, BMprófi, B.Ed.

  prófi með tónmenntarvali eða sambærilegu

  180 ECTS eininga háskólanámi í tónlist.

  127

  Skýring: Þeir sem lokið hafa einleikaraprófi, burtfararprófi frá viðurkenndum tónlistarskóla eða hlotið samsvarandi menntun raðast ennfremur sem tónlistarskólakennari III. Einnig þeir sem ráðnir hafa verið í Sinfóníuhljómsveit Íslands eða sambærilegar atvinnuhljómsveitir að undangengnu prufuspili.

 5. 5. GREIN 1.4.3: LAUN SKÓLASTJÓRA

  Grein 1.4.3 breytist svo:
  Föst mánaðarlaun skólastjóra sem gegnir fullu starfi skulu greidd samkvæmt launatöflum skólastjóra í fylgiskjali I-B:
  Launatafla I, gildistími: 1. ágúst 2015 til 31. maí 2016
  Launatafla II, gildistími: 1. júní 2016 til 31. maí 2017
  Skólastjórar deildar- og aðstoðarskólastj. launatafla. 1 júní 2017
  (Launatafla IV, gildistími: 1. júní 2018 til 31. mars 2019 fellur niður)
  Útgefin launatafla hverju sinni nær yfir alla launaflokka sem miðað er við í kjarasamningi þessum.

  Stig skóla Launaflokkur Stig skóla Launaflokkur
  0 410 451 424
  25 411 501 425
  51 412 601 426
  76 413 701 427
  101 414 851 428
  126 415 1001 429
  151 416 1151 430
  176 417 431
  201 418 432
  236 419 433
  271 420 434
  316 421 435
  351 422 436
  401 423
 6. 6. GREIN 1.4.6: UM VIÐBÓTARLAUNAFLOKKA VEGNA PRÓFA SKÓLASTJÓRNENDA

  Ný grein 1.4.6. um viðbótarlaunaflokka vegna prófa skólastjórnenda sem tekur gildi frá og með 1. ágúst 2016 hljóði svo:
  Hafi skólastjórnandi, aðstoðarskólastjóri eða deildarstjóri lokið formlegu 60 ECTS eininga prófi diplóma á háskólastigi, sem nýtist í starfi, hækkar hann um einn launaflokk. Viðbótarmenntun vegna diplómaprófs samkvæmt ofangreindu er mest metin til eins launaflokks.
  Hafi skólastjórnandi lokið meistaraprófi á háskólastigi, sem nýtist í starfi, hækkar hann um tvo launaflokka til viðbótar.
  Viðbótarmenntun vegna diplóma og meistaraprófs er mest metin til þriggja launaflokka. Einingar eru aldrei tvítaldar.
  Hafi skólastjórnandi lokið doktorsprófi, sem nýtist í starfi, hækkar hann um þrjá launaflokka til viðbótar.
  Hækkun samkvæmt grein þessari skal taka gildi næstu mánaðamót eftir að starfsmaður leggur fram fullnægjandi gögn um námið.

 7. 7. GREIN 1.4.7: VIÐBÓTARLAUNAFLOKKAR VEGNA STJÓRNUNARREYNSLU

  Ný grein 1.4.7 Viðbótarlaunaflokkar vegna stjórnunarreynslu tekur gildi 1. ágúst 2016 og hljóðar svo:
  Hafi skólastjóri, aðstoðarskólastjóri eða deildarstjóri 5 ára stjórnunarreynslu í tónlistar-,grunn-, leik- eða framhaldsskóla raðast hann einum launaflokki hærra en annars væri, eftir 10 ára stjórnunarreynslu sem stjórnandi í tónlistar-, grunn-, leik- eða framhaldsskóla bætist annar launaflokkur við og eftir 15 ára stjórnunarreynslu sem stjórnandi í tónlistar-, grunn-, leik- eða framhaldsskóla bætist þriðji launaflokkurinn við. Eftir að starfsmaður leggur fram fullnægjandi gögn um námið.

 8. 8. GREIN 1.5.2: LAUN MILLISTJÓRNENDA

  Grein 1.5.2 breytist svo:
  Föst mánaðarlaun aðstoðarskólastjóra og deildarstjóra, sem gegna fullu starfi, skulu greidd samkvæmt launatöflu í fylgiskjali I-C:
  Launatafla I, gildistími: 1. ágúst 2015 til 31. maí 2016 1. júní 2016 færast aðstoðarskólastjórar og deildarstjórar yfir á launatöflu skólastjóra.
  Launatafla II, gildistími: 1. júní 2016 til 31. maí 2017
  Skólastjórar deildar- og aðstoðarskólastj. launatafla. 1 júní 2017
  (Launatafla IV, gildistími: 1. júní 2018 til 31. mars 2019 fellur niður)

  Launaröðun aðstoðarskólastjóra frá 1. júní 2016

  Stjórnunarhlutfall Launaflokkur
  <30% 413
  30% – 49% 415
  50% – 74% 416
  75% – 100% 418

  Launaröðun deildarstjóra frá 1. júní 2016

  Stjórnunarhlutfall Launaflokkur
  <30% 411
  30% – 49% 413
  50% – 74% 414
  75% – 100% 416

  Grunnlaun millistjórnanda skulu að lágmarki vera 3% hærri en mánaðarlaun sem hann ella fengi sem tónlistarskólakennari skv. ákvæðum 1.3 í þessum kjarasamningi.

  Launaröðun aðstoðarskólastjóra og deildarstjóra frá 1.júní 2017

  Millistjórnendur, launaröðun frá 1.júní 2017

 9. 9. EINGREIÐSLUR Á SAMNINGSTÍMANUM

  Grein 1.6.2 hljóði svo:
  Sérstök eingreiðsla, kr. 58.200, greiðist þann 1. febrúar 2019 hverjum starfsmanni miðað við fullt starf sem er við störf í desember 2018 og er enn í starfi í janúar 2019. Upphæðin greiðist hlutfallslega miðað við starfstíma og starfshlutfall í desember.

 10. 10. GREIN 1.10: ANNARUPPBÓT

  Kennari/stjórnandi í fullu starfi skal fá greidda annaruppbót (persónuuppbót) í lok hverrar annar, þ.e. 1. desember og 1. júní. Með fullu starfi er átt við 100% starf tímabilið 1. janúar til 31. desember. Hafi starfsmaður gengt hlutastarfi skal hann fá greitt miðað við starfshlutfall og starfstíma.
  Annaruppbót 1. desember 2015 kr. 75.500,-
  Annaruppbót 1. júní 2016 kr. 80.000,-
  Annaruppbót 1. desember 2016 kr. 80.000,-
  Annaruppbót 1. júní 2017 kr. 82.500,-
  Annaruppbót 1. desember 2017 kr. 82.500,-
  Annaruppbót 1. júní 2018 kr. 85.000,-
  Annaruppbót 1. desember 2018 kr. 85.000,-

 11. 11. GREIN 2.1.6.2: SKIPTING VINNUTÍMA

  Þann 1. mars 2016 breytist grein 2.1.6.2. um skiptingu vinnutíma og hljóðar hún þá svo:
  Skólastjóri ráðstafar vinnu kennara til þeirra faglegu starfa og verkefna sem starfsemi tónlistarskólans kallar á. Árlegur vinnutími tónlistarskólakennara í fullu starfi nemur 1.800 klst. að meðtöldum kaffitímum og vinnuhléum sem teljast 212 klst.
  Árleg vinna á skóladögum (kennslutíma) nemenda skiptist þannig frá 1. mars 2016:
  Grunnnám:
  Kennsla 720 klst.
  Tónleikar og tónfundir 88 klst.
  Önnur fagleg störf 566 klst.
  Miðnám:
  Kennsla 659 klst.
  Tónleikar og tónfundir 96 klst.
  Önnur fagleg störf 619 klst.
  Framhaldsnám:
  Kennsla 582 klst.
  Tónleikar og tónfundir 110 klst.
  Önnur fagleg störf 682 klst.
  Með öðrum faglegum störfum er átt við undirbúning og úrvinnslu kennslu, æfingar og annað það sem skólastjóri ákvarðar.
  Auk þess er vinna kennara við undirbúning og frágang fyrir og eftir kennslutíma 8 dagar eða 64 klst.
  Þeim tíma sem vantar upp á fulla vinnuskyldu skal varið til undirbúnings- og símenntunar að hámarki 150 klst., utan starfstíma skóla.
  Tími til tónleika og tónfunda miðast við að fjöldi tónleika (undirbúningur innifalinn) sé í grunnnámi 11, í miðnámi 12 og í framhaldsnámi 13.

 12. 12. GREIN 2.1.6.4: SAMKENNSLA OG NEMENDUR Í HLUTANÁMI

  Þann 1. mars 2016 breytist grein 2.1.6.4. um samkennslu og hlutanemendur og hljóðar þá svo:
  Vegna annarrar umsjónar en kennslu, sem vegur þyngra vegna nemenda í hlutanámi eða samkennslu skal koma til greiðsla álags með stuðlinum 1,1315.
  Kennslustund í samkennslu uppreiknast með stuðlinum 1,1315.
  Álag vegna hlutanemenda reiknast á þann mínútufjölda sem vantar upp á að kennsla nemenda nái 60 mínútum sbr. eftirfarandi:

  a: Kennslutími nemenda á viku b: Mínútur með álagi a + (b x 0,1315): Uppreiknaður kennslutími kennara
  60 0 60
  55 5 55,7
  50 10 51,3
  45 15 47
  40 20 42,6
  35 25 38,3
  30 30 33,9
  25 35 29,6
  20 40 25,3
 13. 13. GREIN 5.3.2: AKSTUR TIL OG FRÁ VINNU

  Þann 1. ágúst 2016 breytist grein 5.3.2. og hljóðar þá svo:
  Starfsmaður skal sækja vinnu til fasts ráðningarstaðar (heimastöðvar) á eigin vegum og í tíma sínum.
  Í þeim tilfellum sem kennari innir vinnuskyldu sína í tilteknu starfi af hendi í tveimur eða fleiri tónlistarskólum (starfsstöðvum), sem reknir eru af sama vinnuveitanda, skal gera ráð fyrir þeim akstri við skipulag vinnutíma. Heimilt er að breyta kennsluskyldu kennara og þeim tíma sem hann ver til annarra faglegra starfa til að skapa það svigrúm sem kennari þarf til að komast milli starfsstöðva án viðbótargreiðslu og innan dagvinnumarka. Ef heimild til breytinga á kennsluskyldu og faglegum störfum er ekki nýtt skal greiða kennara fyrir ferðatíma milli vinnustaða. Ferðakostnaður skal greiddur skv. akstursdagbók. Ganga skal frá skriflegu samkomulagi um ofangreint í upphafi skólaárs.
  Heimilt er að semja nánar um hvernig ákvæði greinar þessarar skuli framkvæmd í einstökum tilfellum svo og ef um sérstakar aðstæður er að ræða.

 14. 14. GREIN 13.4: STARFSMENNTUNARSJÓÐUR

  Grein 13.4 um starfsþróunarsjóð breytist og hljóði svo frá 1. janúar 2016:
  Sérstakur sjóður skal stuðla að aukinni starfsþróun kennara og skólastjórnenda sem aðild eiga að kennaradeild Félags íslenskra hljómlistarmanna. Úr sjóðnum skal úthlutað til félagsmanna skv. starfsreglum sem samningsaðilar hafa sett í sameiningu um styrki til starfsþróunar félagsmanna.
  Launagreiðandi greiðir mánaðarlega framlag í sjóðinn sem nemur 1,82% af föstum dagvinnulaunum.
  Það fjármagn 0,1% sem greitt hefur verið skv. bókun 1 frá 1. maí 2014 inn á bankareikning myndar hækkun á framlagi launagreiðanda til sjóðsins frá 1. janúar 2016.

 15. 15. GREIN 12.1: SAMSTARFSNEFND BREYTIST SVO:

  12.1.1 Hlutverk samstarfsnefndar
  Samstarfsnefnd er formlegur vettvangur samskipta samningsaðila á gildistíma kjarasamnings. Nefndin hefur það hlutverk að fjalla um framkvæmd og túlkun kjarasamnings, úrskurða í ágreiningsmálum og vinna úr bókunum með kjarasamningi milli kjaraviðræðna.
  Starf samstarfsnefndar liggur að jafnaði niðri meðan kjaraviðræður standa yfir.
  12.1.2 Skipan samstarfsnefnda
  Samningsaðilar hvor um sig skipa þrjá fulltrúa í samstarfsnefnd og þrjá til vara. Aðilar tilkynni gagnaðila formlega um skipan fulltrúa í nefndinni.
  12.1.3 Framlagning erinda og málsmeðferð
  Erindum sem vísað er til úrskurðar samstarfsnefndar ber að fylgja greinargerð, ásamt tilheyrandi fylgiskjölum, þar sem ágreiningsefni eru skilgreind og sjónarmið hlutaðeigandi aðila eru rakin. Áðurnefnd gögn skulu berast samstarfsnefnd a.m.k. þrem dögum fyrir boðaðan samstarfsnefndarfund.
  12.1.4 Ákvarðanir og úrskurðir samstarfsnefnda
  Samstarfsnefnd skal að jafnaði svara erindum innan fimm vikna frá því að þau voru fyrst borin formlega fram á fundi nefndarinnar.
  Verði samstarfsnefnd sammála um niðurstöðu gildir hún frá og með næstu mánaðamótum eftir að erindið var fyrst kynnt gagnaðila með sannanlegum hætti, nema annað sé sérstaklega ákveðið.

 16. 16. SAMNINGSFORSENDUR OG ATKVÆÐAGREIÐSLA

  Komi til þess að samkomulag náist á almennum vinnumarkaði um breytingu á kjarasamningum þeirra skulu FÍH og SNS taka upp viðræður um hvort og þá með hvaða hætti slík breyting taki gildi gagnvart samningi FÍH.
  Verði samningum á almennum vinnumarkaði sagt upp á grundvelli forsenduákvæðis þeirra á gildistíma samnings þessa er BHM, fyrir hönd FÍH, heimilt að segja samningnum upp með þriggja mánaða fyrirvara miðað við mánaðarmót.
  Samningsaðilar skulu bera samning þennan, ásamt bókunum og fylgiskjölum, upp til afgreiðslu fyrir 1. mars 2016. Hafi gagnaðila ekki borist tilkynning um niðurstöðu fyrir kl. 16:00 þann 1. mars 2016 skoðast samningurinn samþykktur.

 17. BÓKANIR

  1. BÓKUN 1 [2016]
   Starfsmenntunarsjóður FÍH

   Samningsaðilar eru sammála um að á samningstímanum verði skipaður starfshópur sem tekur starfsreglur Starfsmenntunarsjóðs FÍH til endurskoðunar með það að markmiði að símenntun félagsmanna styðji sem best við framþróun tónlistarskóla og faglegt starf tónlistarskólakennara. Framlag sem nemur 0,1 % samkvæmt bókun 1 frá árinu 2014 skal vera skilgreint sem framlag til deildar vegna sértækrar starfsþróunar. Stefna skal að því að nýjar reglur taki gildi eigi síðar en í upphafi skólaárs 2016 – 2017.

  2. BÓKUN 2 [2016]
   Útgáfa heildarkjarasamnings

   Aðilar eru sammála um að samstarfsnefnd hefji sem fyrst undirbúning vegna útgáfu heildarkjarasamnings og hann komi út um leið og kostur er.

  3. BÓKUN 3 [2016]
   Vegna breytinga á kennsluskyldu frá 1. mars 2016

   Vegna breytinga á kennsluskyldu frá og með 1. mars 2016 er skólastjóra tónlistarskóla heimilt að ráðstafa því viðbótarkennslumagni sem myndast hjá hverjum stjórnanda og kennara í vinnu með nemendum og bætist sú vinna við vinnuskyldu út skólaárið. Tíminn skal reiknast hlutfallslega og skal miða við starfstíma skóla. Leitast skal við að ákveða hvernig og hvenær tímanum er varið í samráði við hlutaðeigandi kennara og stjórnendur.

 18. ELDRI BÓKANIR:

  BÓKUN V [2006]
  Endurröðun í starfsheiti

  Samstarfsnefnd getur að fenginni ósk tónlistarskóla ákveðið að raða í starfsheitið tónlistarskólakennari IV þeim einstaklingum sem vegna reynslu sinnar, þekkingar og færni eru ráðnir til kennslu eða prófdæmingar á efstu stigum tónlistarnáms.

 19. FYLGISKJAL I A: LAUNATÖFLUR TÓNLISTARSKÓLAKENNARA

  Mánaðarlaun tónlistarskólakennara og gegna fullu starfi, skulu greidd skv. eftirfarandi launatöflum:
  Launatafla I, gildistími: 1. ágúst 2015 til 29. febrúar 2016
  Launatafla II, gildistími: 1. mars 2016 til 31. maí 2016
  Launatafla III, gildistími: 1. júní 2016 til 31. mars 2017

  Launatafla II-A, gildistími: 1.4. 2017 til 31. mars 2019
  (Launatafla IV, gildistími: 1. júní 2017 til 31. maí 2018 fellur niður)
  (Launatafla V, gildistími: 1. júní 2018 til 31. mars 2019 fellur niður)

  Dagvinna, yfirvinna, álag og stundakennsla frá 1.4. 2017:

  Tónlistarkennarar yfirvinna 1. apríl 2017

  Tónlistarkennarar kennsluyfirvinna 1. apríl 2017

  tónlistarkennarar stundakennarar grunnám 1. apríl 2017

  tónlistarkennarar stundakennarar miðnám 1 apríl 2017

  Tónlistarkennarar stundakennarar framhaldsnám 1 apríl 2017

  Tónlistarkennarar álag 33,33% 1 apríl 2017

  Tónlistarskólakennarar 55% álag 1 apríl 2017

  Tónlistarkennarar kennsluyfirvinna 1. apríl 2017

  Tónlistarkennarar dagvinna 1. apríl 2017

  __________________________________________________

  Launatafla II tónlistarkennarar yfirvinna 1.3. 2016

  Launatafla II tónlistarkennarar kennsluyfirvinna 1.3. 2016

  Stundakennsla grunnnám 1.6.2016 – 31.5.2017

  Stundakennsla miðnám 1.6.2016 – 31.5.2017

  Stundakennsla framhaldsnám 1.6.2016 – 31.5.2017

  Yfirvinna tónlistarkennara 1.6. 2016 – 31.5. 2017

  Álag á yfirvinnu 33,33%  1.6. 2016 – 31.5. 2017

  Álag á yfirvinnu 55%  1.6. 2016 – 31.5. 2017

  Kennsluyfirvinna 1.6. 2016 – 31.5. 2017

  Dagvinna tónlistarkennara 1.6. 2016 – 31.5. 2017

  1. Launatafla I
  2. Launatafla II
  3. Launatafla III og IV (IV fellur niður skv. samn.mars 2017)

  4. Launatafla V (fellur niður skv. samn. mars 2017)

 20. FYLGISKJAL I B: LAUNATÖFLUR SKÓLASTJÓRA

  Mánaðarlaun skólastjóra sem gegna fullu starfi, skulu greidd skv. eftirfarandi launatöflum:
  Launatafla I, gildistími: 1. ágúst 2015 til 31. maí 2016
  Launatafla II, gildistími: 1. júní 2016 til 31. maí 2017

  Launatafla II-B Skólastjórnendur, gildistími 1.júní 2017 – 31.mars 2019
  (Launatafla III, gildistími: 1. júní 2017 til 31. maí 2018 fellur niður)
  )Launatafla IV, gildistími: 1. júní 2018 til 31. mars 2019 fellur niður))

  1. Launatafla I, II og II-B

   II-B:

   Skólastjórar deildar- og aðstoðarskólastj. mánaðarl. 1 júní 2017

   I og II :

  2. Launatafla III, IV og II-B

   II-B gildistími 1.júní 2017 – 31.maí 2019

   Skólastjórar deildar- og aðstoðarskólastj. mánaðarl. 1 júní 2017

   ______________________________________________________

 21. FYLGISKJAL I C: LAUNATÖFLUR MILLISTJÓRNENDA

  Mánaðarlaun aðstoðarskólastjóra og deildarstjóra sem gegna fullu starfi, skulu greidd skv. eftirfarandi launatöflum:

  Millistjórnendur, launaröðun frá 1.júní 2017

  Skólastjórar deildar- og aðstoðarskólastj. mánaðarl. 1 júní 2017

  __________________________________________________
  Launatafla I, gildistími: 1. ágúst 2015 til 31. maí 2016

  F_H_SNS kjarasamningur 17 feb 2016_LOK Sam_ykktur8